NEDEN İKTAD?

İzmir ve çevresinin çok zengin kültürel ve tarihsel birikime sahip olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip olduğu kadar günümüzde de önemli bir kent olma özelliğini sürdürmektedir. Ancak kentlerin kültürel ve tarihsel birikimleri yaşayanlar tarafından içselleştirildiği ve hissedilebilir kılındığı ölçüde bu zenginliğin farkına varılabilir.
İzmir bu bakımdan oldukça talihsiz bir kenttir.

İzmir ve çevresinin kültürel ve tarihsel zenginliğini hemen herkes dile getirmekte; ancak bu zenginlik yeteri kadar yazıya aktarılmamakta ve kentlilik bilincine ve de kent kültürüne katkı olarak dönüştürülememektedir. İzmir’e dair kültür ve tarih araştırmaları, çoğunlukla popüler söylemden öteye gidememekte; bu durum kentin entelektüel dünyasına olumlu etki yapmamaktadır.

Henüz kente dair geçmiş yüzyıllarda yapılan araştırmalara bilgi düzeyinde dahi hâkim değiliz. Bu bilgi eksikliğini ve bu eksikliğin vahametini fark edebilmiş kurum ve kuruluşun varlığından söz etmek de mümkün değildir. Bu bakımdan, İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği’nin kurulmasının geç bile kalınmış bir eylem olduğu hâkim düşüncemizdir.

Derneğimizin ilk nüvesini teşkil eden İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Grubu (İKTAG), ilk tanışma toplantısını 2 Haziran 2016 tarihinde, Kemeraltı Çarşısı’ndaki tarihi Abacıoğlu Hanı’ndaki bir kafede gerçekleştirmiş, bu toplantıda katılımcılara grubun amacı ve hedefleri kısaca anlatılmıştır. Yaz sezonunun bitmesini takiben, çalışmaların verimli ve doğru yürütülebilmesi için dernek çatısı altında faaliyet göstermenin daha verimli olabileceği görüşü benimsenmiş ve bu doğrultuda dokuz (9) kurucu üye bir araya gelerek kısa adı İKTAD olan İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır.

19 Ekim 2016 tarihinde, İzmir Dernekler Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmıştır. Derneğimizin tescil işlemleri 8 Aralık 2016 tarihinde tamamlanmış ve kısa adı İKTAD olan İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği resmen kurulmuştur.

Dokuz kurucu üyenin oluşturduğu geçici yönetim kuruluyla çalışmalarını yürüten dernek, kuruluş tamamlandıktan hemen sonra üye kayıtlarına başlamıştır. Dernek, 11 Şubat 2017 tarihinde ilk olağan genel kurul toplantısını yaparak yasal organları belirlemiş, vizyon, misyon, değerler ve stratejik plan doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır.