MİSYON

İZMİR kentinin sekiz bin beş yüz (8500) yıllık tarihini araştırmak, belgeler ve raporlar hazırlamak, konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, her türlü kültür mirasını gün ışığına çıkarmak, tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere bırakmaktır.

VİZYON

Kültür ve tarih alanındaki araştırmalarıyla, İzmir ve hatta Ege’nin en etkin ve en güvenilir sivil toplum kuruluşu olmak.

Smyrna