GENEL KURUL

image

28.05.2018

Değerli Üyemiz.

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem gereği, 11.06.2018 tarihinde, saat 17.00’de, Şair Eşref Bulvarı No:22 K:2 D:209 Karaahmetoğlu İş Merkezi Çankaya / İzmir adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır, toplantı nisabı teşkil edilemezse ikinci toplantı nisap aranmaksızın 25.06.2018 tarihinde saat  17.00‘de yine aynı adresteki dernek merkezinde yapılacaktır.

 

Bilgilerinize sunar, toplantıya teşriflerinizi bekleriz.

 

Saygılarımla

 

Başkan

Bülent Şenocak

 

 

 

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış,
 2. Genel Kurul Divan heyeti seçimi ve görev taksimi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Divan heyetine genel kurul tutanağını imza yetkisinin verilmesi,
 5. Gelir Gider Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
 7. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi ve ibrası,
 8. Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
 9. Yeni Dönem Bütçe Taslağının görüşülmesi,
 10. Aidatını ödemeyen üyeler ile ilgili karar alınması.
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Kapanış.