ÇALIŞMA GURUPLARI

  • Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu

* Üyeler arası sinerji ve kaynaşmayı sağlayacak faaliyetler yapılması,
* Yılda en az bir kez biz bize yemeklerinin organize edilmesi,
* Paydaş İlişkileri Yönetimi ve Halkla İlişkiler Komisyonu ile ortak çalışmalar yapılması.

  • Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Çalışma Grubu

* Sergiler açmak,
* Resim ve Fotoğraf Yarışmaları düzenlemek,
* Şiir ve Öykü Günleri düzenlemek, düzenlenecek bu tür etkinlikleri desteklemek,
* Kitap Okuma Grupları kurmak.
       

  • Paydaş İlişkileri Yönetimi Çalışma Grubu

* Diğer STK’lar ile ortak projeler geliştirilmesi,
* İlgili meslek kuruluşları ile ortak projeler geliştirilmesi,
* Yerel yönetimler ile ortak projeler geliştirilmesi,
* Üniversiteler ve gençlik ile ilişkiler: Bu kapsamda her çalışma grubuna konu ve çalışma alanı ile ilgili üniversitelerden öğretim üyelerinin ve öğrencilerin davet edilmesi.
                

  • Halkla İlişkiler Çalışma Grubu

* Derneğin gerek toplumda ve gerekse paydaşlar nezdinde tanınırlığın artırılmasına ilişkin faaliyetler yapılması,
* Derneği tanıtıcı materyallerin hazırlanması,
* Medya ve sosyal medya ile sıkı ilişkiler kurulması,

  • Eğitim ve Araştırma Çalışma Grubu

* Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek konularda araştırmalar yapılması,
* İhtiyaç analizlerinin ve raporların oluşturulması için gerekli koordinasyon ve çalışmanın yapılması,
* Üyeler ve paydaşlara açık seminer, konferans ve bilgilendirme toplantılarının konularının, içeriklerinin ve takvimlerinin planlanması ve yürütülmesi,
* İzmir Kültür Envanterinin hazırlanmasını sağlamak, bunun için gerekli adımları atılmasına öncülük etmek,
* İzmir Kütüphanesinin kurulmasına öncülük etmek,  bu konuda çalışmalar yapmak,
* Adı daha sonra belirlenecek yıllık İzmir Antolojisine ilişkin içerik önerileri ve desteğin verilmesi.        

  • Yayınlar Çalışma Grubu

* Yönetim Kurulu ile birlikte İKTAD’In yayın politikasının oluşturulması,
* İKTAD Web sayfasının hazırlanması ve sürekliliğini sağlamak.
* Yıllık İzmir Antolojisinin, derneğin amaçları doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamak,
* İKTAD Web sayfasında ve yıllık antolojide yer alacak yazıların kontrollerini yapmak, yayına hazırlama ekibinin çalışmalarını takip etmek, 
* Yayımlanacak her türlü araştırma raporu,  kitap vs. gibi yayınların dizgi sonrası ilk ve son baskılarını kontrol etmek ve yayına hazırlama ekibinin çalışmalarını takip etmek, 

  • Kültürel Miras ve Turizm Çalışma Grubu

* Kültür ve tarih gezileri organize edilmesi,
* Unesco Kültür Mirası Listesi’ne girebilecek proje üretmek.

  • Fon Oluşturma Çalışma Grubu

* Yapılacak Faaliyetler, çıkarılacak yayınlar için sponsor bulmak,
* Web sayfası için reklam temin etmek,
* Üyelerden gelecek bağışları organize etmek.

İzmir Buca Su Kemeleri

İzmir Kordon Boyu