AMACIMIZ

Hiçbir siyasi görüş ve düşünceye hizmet etmeden sadece İzmir ve çevresinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri ortaya koymaktır. Bir taraftan tarihi ve kültürel araştırmalar yaparken diğer taraftan da kentimizin dünyadaki tanınırlığını arttırarak, ülke turizmine hizmet etmektir.

Smirna, Smyrne

HEDEFLERİMİZ

İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği (İKTAD), belirlenen misyona, vizyona ve amaca yönelik olarak şu çalışmaları hedeflemektedir:

* İzmir ve çevresine dair özgün araştırmaların yapılmasını / yayınlanmasını sağlamak,
* İzmir ve çevresine dair özgün projelerin hazırlanmasını sağlamak / öncülük etmek,
* İzmir’in çok acil bir gereksinim olan bir İzmir Kütüphanesi’nin kurulmasına öncülük etmek, gerekli kurumsal girişimleri yapmak,
* İzmir’in o zengin kültürel birikimini ortaya koyacak İzmir Kültür Envanteri’nin hazırlanmasını sağlamak, bunun için gerekli adımların atılmasına öncülük etmek,
* Dünyanın görsel ve yazınsal varlıklarını dijital ortama aktardığı ve bu aktarılan obje sayısının milyonları bulduğu ortamda İzmir için bir dijital merkez oluşturmak / oluşturulması için girişimlerde bulunmak,
* İzmir’in çok acil bir gereksinimi olan süreli bir yayın hazırlamak,
* İzmir için Unesco Dünya Kültür Mirası listesine girebilecek projeler üretmek.

Smirna, Smyrne